BHV Basis Pro


BHV Basis

Bij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening ontwikkelt men de gewenste kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening. De opleiding Basis Bedrijfshulpverlening bestaat voor een groot deel uit theorie, maar praktijk gericht trainen is echter ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit om ook de vaardigheden – naast de opgedane kennis- door middel van realistisch trainen te ontwikkelen.

Wie

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie en daarbij mede vanwege de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen te ontwikkelen.

Wat

Na het volgen van de opleiding Basis Bedrijfshulpverlening is men in staat om:

 • Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
 • Een ontruiming te begeleiden;
 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies;
 • De Automatische Externe Defibrillator (AED) te kunnen bedienen.

De opleiding Basis Bedrijfshulpverlening bestaat voor een groot deel uit theorie, maar praktijk gericht trainen is echter ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit om ook de vaardigheden – naast de opgedane kennis- door middel van realistisch trainen te ontwikkelen. De cursist dient voor aanvang van de opleiding het cursusboek ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlening’ te bestuderen.

De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten. De module levensreddende handelingen wordt uitsluitend verzorgd door docenten die zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De brand-technisch instructeurs zijn allen gediplomeerde brandweerinstructeurs (Nederlands Bureau Brandweerexamens). Op deze manier verzorgen docenten uitsluitend de module waarin zij gespecialiseerd zijn, wat de kwaliteit van de cursus ten goede komt. Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Waarmee

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten worden gedurende de opleiding getoetst op de door het NIBHV voorgeschreven competenties. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het Basiscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het certificaat is één jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen dient er na een jaar een BHV-herhaling gevolgd en behaald te worden.

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen voldoet. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en inclusief lunch, cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener, les- en hulpmiddelen.
De opleiding is verdeeld over twee dagen (4 dagdelen) en is inclusief examens. Aan het eind van elke cursusdag volgt een examen.

Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Cursusdata (tweedaagse-cursus):

 • Vrijdag 26 & vrijdag 30 maart;
 • Dinsdag 3 & woensdag 11 april;
 • Maandag 16 & dinsdag 24 april;
 • Dinsdag 1 & dinsdag 8 mei;
 • Maandag 14 & vrijdag 18 mei.

 

 

Kies hieronder uw gewenste (eerste) cursusdatum:

Cursusdata

 
 
Wie
Wat
Waarom
Waarmee
Waar / Wanneer

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie en daarbij mede vanwege de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen te ontwikkelen.

Na het volgen van de opleiding Basis Bedrijfshulpverlening is men in staat om:

 • Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
 • Een ontruiming te begeleiden;
 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies;
 • De Automatische Externe Defibrillator (AED) te kunnen bedienen.

De opleiding Basis Bedrijfshulpverlening bestaat voor een groot deel uit theorie, maar praktijk gericht trainen is echter ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit om ook de vaardigheden – naast de opgedane kennis- door middel van realistisch trainen te ontwikkelen. De cursist dient voor aanvang van de opleiding het cursusboek ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlening’ te bestuderen.

De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten. De module levensreddende handelingen wordt uitsluitend verzorgd door docenten die zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De brand-technisch instructeurs zijn allen gediplomeerde brandweerinstructeurs (Nederlands Bureau Brandweerexamens). Op deze manier verzorgen docenten uitsluitend de module waarin zij gespecialiseerd zijn, wat de kwaliteit van de cursus ten goede komt. Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten.

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten worden gedurende de opleiding getoetst op de door het NIBHV voorgeschreven competenties. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het Basiscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het certificaat is één jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen dient er na een jaar een BHV-herhaling gevolgd en behaald te worden.

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen voldoet. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en inclusief lunch, cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener, les- en hulpmiddelen.
De opleiding is verdeeld over twee dagen (4 dagdelen) en is inclusief examens. Aan het eind van elke cursusdag volgt een examen.

Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Cursusdata (tweedaagse-cursus):

 • Vrijdag 26 & vrijdag 30 maart;
 • Dinsdag 3 & woensdag 11 april;
 • Maandag 16 & dinsdag 24 april;
 • Dinsdag 1 & dinsdag 8 mei;
 • Maandag 14 & vrijdag 18 mei.

 

 

Kies hieronder uw gewenste (eerste) cursusdatum:

Cursusdata