BHV Basis Plus (Blended Learning)


BHV cursus

Deze BHV E-Learning variant is een combinatie van e-learning met een aansluitende praktijk-dag. De deelnemer dient voor aanvang van de praktijk-dag de digitale module doorlopen te hebben. Op de aansluitende praktijkdag worden de competenties geëxamineerd en er wordt aan het eind van de dag een NIBHV-examen afgenomen.

Wie

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze training is vooral bestemd voor werknemers uit bestemd voor werknemers uit de zorg, scholen of werknemers uit kleine bedrijven die in het kader van de wettelijke verplichting kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen te hebben.

Wat

Na het volgen van de opleiding Basis Bedrijfshulpverlening is men in staat om:

 • Een beginnende brand te beperken en te bestrijden
 • Een ontruiming te begeleiden
 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies
 • De Automatische Externe Defibrillator (AED) te kunnen bedienen (indien van toepassing).

Deze BHV E-Learning variant is een combinatie van e-learning met een aansluitende praktijk-dag. De deelnemer dient voor aanvang van de praktijk-dag de digitale module doorlopen te hebben. Als bewijs hiervan print de deelnemer zelf het toelatingscertificaat. Hij/zij neemt dit zelf geprinte certificaat mee naar de praktijk-dag. Op de praktijk-dag worden de competenties geëxamineerd en er wordt aan het eind van de dag een NIBHV-examen afgenomen.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Waarmee

De opleiding is een combinatie van een gedeelte e-learning met een aansluitende praktijkdag. U ontvangt tevens het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlening van het NIBHV. Behoudens de digitale module – waarvoor in de regel acht tot twaalf uur nodig is – duurt de praktijk-dag een hele dag (2 dagdelen) inclusief examen. Aan het eind van de praktijk-dag volgt een theorietoets.

De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten sluiten deze cursus dan ook af met een examen onder auspiciën van het NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het diploma is één jaar geldig. 

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak.  Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet.

Cursusdata

 
 
Wie
Wat
Waarom
Waarmee
Waar / Wanneer

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze training is vooral bestemd voor werknemers uit bestemd voor werknemers uit de zorg, scholen of werknemers uit kleine bedrijven die in het kader van de wettelijke verplichting kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen te hebben.

Na het volgen van de opleiding Basis Bedrijfshulpverlening is men in staat om:

 • Een beginnende brand te beperken en te bestrijden
 • Een ontruiming te begeleiden
 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies
 • De Automatische Externe Defibrillator (AED) te kunnen bedienen (indien van toepassing).

Deze BHV E-Learning variant is een combinatie van e-learning met een aansluitende praktijk-dag. De deelnemer dient voor aanvang van de praktijk-dag de digitale module doorlopen te hebben. Als bewijs hiervan print de deelnemer zelf het toelatingscertificaat. Hij/zij neemt dit zelf geprinte certificaat mee naar de praktijk-dag. Op de praktijk-dag worden de competenties geëxamineerd en er wordt aan het eind van de dag een NIBHV-examen afgenomen.

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

De opleiding is een combinatie van een gedeelte e-learning met een aansluitende praktijkdag. U ontvangt tevens het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlening van het NIBHV. Behoudens de digitale module – waarvoor in de regel acht tot twaalf uur nodig is – duurt de praktijk-dag een hele dag (2 dagdelen) inclusief examen. Aan het eind van de praktijk-dag volgt een theorietoets.

De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten sluiten deze cursus dan ook af met een examen onder auspiciën van het NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het diploma is één jaar geldig. 

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak.  Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet.

Cursusdata