BHV Herhaling Plus (Standaard Herhaling)


BHV Herhaling

Bij de BHV herhaling zullen we de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opfrissen én uitbreiden. Deze herhalingstraining is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting (en maatschappelijk verantwoordelijkheid) hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening up-to-date dienen te houden.

Wie

Deze BHV herhalingstraining is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Wat

Het door middel van een herhalingstraining opfrissen én uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Eerste hulp
 • Reanimatie
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming en communicatie.

De standaard herhalingstraining wordt verzorgd door één (Combi-instructeur) of twee instructeurs. Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten. De herhalingscursus wordt afwisselend gegeven. De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van deze herhalingscursus ligt, op een interactieve wijze, op de theorie.

De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten. De module levensreddende handelingen wordt uitsluitend verzorgd door een docent die door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd is.  De brand-technisch instructeur is een gediplomeerde brandweerinstructeur door het Nederlands Bureau Brandweerexamens.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Waarmee

De herhalingscursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten worden gedurende de training getoetst op de door het NIBHV voorgeschreven competenties. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het Herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het certificaat is één jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen dient er na een jaar wederom een BHV-herhaling gevolgd en behaald te worden.

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak.  Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet. Voor cursusdata in het najaar van 2014 kunt u contact met ons opnemen. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en inclusief lunch, les-, en hulpmiddelen. Exclusief het cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Duur: 7,5 uur (2 dagdelen).
Dagdeel 1: Eerste Hulp en reanimatie.
Dagdeel 2: Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

 

Cursusdata

 
 
Wie
Wat
Waarom
Waarmee
Waar / Wanneer

Deze BHV herhalingstraining is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Het door middel van een herhalingstraining opfrissen én uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Eerste hulp
 • Reanimatie
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming en communicatie.

De standaard herhalingstraining wordt verzorgd door één (Combi-instructeur) of twee instructeurs. Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten. De herhalingscursus wordt afwisselend gegeven. De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van deze herhalingscursus ligt, op een interactieve wijze, op de theorie.

De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten. De module levensreddende handelingen wordt uitsluitend verzorgd door een docent die door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd is.  De brand-technisch instructeur is een gediplomeerde brandweerinstructeur door het Nederlands Bureau Brandweerexamens.

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

De herhalingscursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten worden gedurende de training getoetst op de door het NIBHV voorgeschreven competenties. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het Herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het certificaat is één jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen dient er na een jaar wederom een BHV-herhaling gevolgd en behaald te worden.

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak.  Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet. Voor cursusdata in het najaar van 2014 kunt u contact met ons opnemen. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en inclusief lunch, les-, en hulpmiddelen. Exclusief het cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Duur: 7,5 uur (2 dagdelen).
Dagdeel 1: Eerste Hulp en reanimatie.
Dagdeel 2: Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

 

Cursusdata