BHV Herhaling Pro (Praktijkgerichte Herhaling)


EHBO Herhaling

Bij de praktijkgerichte herhalingstraining BHV staat realistisch oefenen in de praktijk centraal. Door middel van een praktijkgerichte training zullen we de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opfrissen én uitbreiden. Deze herhalingstraining is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Wie

Deze praktijkgerichte herhalingstraining BHV is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Wat

Het door middel van een praktijkgerichte training opfrissen én uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Eerste hulp
 • Reanimatie
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming en communicatie.

De praktijkgerichte herhalingstraining wordt verzorgd door drie instructeurs met ondersteuning van een Lotusslachtoffer. Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten. Het accent van deze herhalingstraining ligt op de praktijk. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij handelend kunnen optreden bij een nagebootste calamiteit waarbij zij de juiste prioriteiten kunnen stellen. We werken met kleine groepjes die elkaar afwisselen.

De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten. Zij verzorgen uitsluitend de module waarin zij gespecialiseerd zijn. De module levensreddende handelingen wordt uitsluitend verzorgd door docenten die zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De brand-technisch instructeurs zijn allen gediplomeerde brandweerinstructeurs (Nederlands Bureau Brandweerexamens).

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Waarmee

De herhalingscursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten worden gedurende de training getoetst op de door het NIBHV voorgeschreven competenties. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het Herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het certificaat is één jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen dient er na een jaar wederom een BHV-herhaling gevolgd en behaald te worden.

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak.  Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet. Voor cursusdata in het najaar van 2014 kunt u contact met ons opnemen. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en inclusief lunch, les-, en hulpmiddelen. Exclusief het cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Duur: 7,5 uur (2 dagdelen).
Dagdeel 1: Eerste Hulp en reanimatie.
Dagdeel 2: Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

Cursusdata

 
 
Wie
Wat
Waarom
Waarmee
Waar / Wanneer

Deze praktijkgerichte herhalingstraining BHV is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Het door middel van een praktijkgerichte training opfrissen én uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Eerste hulp
 • Reanimatie
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming en communicatie.

De praktijkgerichte herhalingstraining wordt verzorgd door drie instructeurs met ondersteuning van een Lotusslachtoffer. Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten. Het accent van deze herhalingstraining ligt op de praktijk. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij handelend kunnen optreden bij een nagebootste calamiteit waarbij zij de juiste prioriteiten kunnen stellen. We werken met kleine groepjes die elkaar afwisselen.

De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten. Zij verzorgen uitsluitend de module waarin zij gespecialiseerd zijn. De module levensreddende handelingen wordt uitsluitend verzorgd door docenten die zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De brand-technisch instructeurs zijn allen gediplomeerde brandweerinstructeurs (Nederlands Bureau Brandweerexamens).

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

De herhalingscursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alle cursisten worden gedurende de training getoetst op de door het NIBHV voorgeschreven competenties. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het Herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het certificaat is één jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen dient er na een jaar wederom een BHV-herhaling gevolgd en behaald te worden.

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak.  Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet. Voor cursusdata in het najaar van 2014 kunt u contact met ons opnemen. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en inclusief lunch, les-, en hulpmiddelen. Exclusief het cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Duur: 7,5 uur (2 dagdelen).
Dagdeel 1: Eerste Hulp en reanimatie.
Dagdeel 2: Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

Cursusdata