Ploegleider BHV Basis


Ploegleider BHV

Een BHV-organisatie functioneert pas naar behoren wanneer er structuur, kwaliteit en beleid wordt ontwikkelt op het gebied van bedrijfsveiligheid binnen de gehele organisatie. Een Ploegleider Bedrijfshulpverlening kan daarin een belangrijke rol spelen. Tijdens de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening ontwikkelt u de kennis vaardigheden en het inzicht om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

Wie

De opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is bestemd voor personen die binnen een bedrijf of instelling moeten gaan functioneren als Ploegleider Bedrijfshulpverlening. Met behulp van deze opleiding ontwikkelt u inzicht en de juiste kennis en vaardigheden om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

Wat

Na het volgen van de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is de deelnemer in staat om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners. Taken van een Ploegleider Bedrijfshulpverlening:

 • Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploeg
 • Oefenen met de BHV-ploeg
 • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
 • Beheer en controle van de aan de BHV-ploeg ter beschikking gestelde middelen

Tijdens de opleiding komen verschillende belangrijke onderdelen aan bod die van belang zijn voor uw BHV-organisatie, denk bijvoorbeeld aan: Arbeidsomstandighedenwet, Schriftelijke vastlegging, Organisatie(structuur) van de BHV, Oefenfrequentie, Alarmering- en waarschuwingsprocedures.

Voor het volgen van deze opleiding dient men te beschikken over leidinggevende capaciteiten en in het bezit te zijn van een geldig diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Het accent van de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is gericht op de praktijk. De praktijkoefeningen worden ondersteund met de voorgeschreven theorie. De opleiding wordt gegeven door het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBe) en NIBHV erkende docenten. Het maximaal aantal deelnemers per opleiding bedraagt 12 cursisten.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. Om structuur en beleid in uw BHV-organisatie te krijgen is het verstandig om één of meerdere ploegleiders BHV aan te stellen binnen uw organisatie. Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Waarmee

De opleiding Ploegleider BHV wordt competentiegericht gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. De opleiding duurt twee dagen en aan het eind van dag twee wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen. Het praktisch gedeelte wordt gedurende de opleiding getoetst door onze eigen instructeur. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening. Het diploma is één jaar geldig. Om de geldigheid na een jaar te verlengen dient er een Herhaling Ploegleider Bedrijfshulpverlening gevolgd en behaald te worden.

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen, het boek Ploegleider Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het boekje Ontruimingsoefeningen en –plannen (NIBHV). De opleiding is verdeeld over twee dagen.

Cursusdata (tweedaagse opleiding) Ploegleider BHV:

 • Vrijdag 9 en vrijdag 16 maart;
 • Woensdag 16 en dinsdag 22 mei.

 

Kies hieronder uw gewenste (eerste) cursusdatum:

 

Cursusdata

 
 
Wie
Wat
Waarom
Waarmee
Waar / Wanneer

De opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is bestemd voor personen die binnen een bedrijf of instelling moeten gaan functioneren als Ploegleider Bedrijfshulpverlening. Met behulp van deze opleiding ontwikkelt u inzicht en de juiste kennis en vaardigheden om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

Na het volgen van de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is de deelnemer in staat om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners. Taken van een Ploegleider Bedrijfshulpverlening:

 • Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploeg
 • Oefenen met de BHV-ploeg
 • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
 • Beheer en controle van de aan de BHV-ploeg ter beschikking gestelde middelen

Tijdens de opleiding komen verschillende belangrijke onderdelen aan bod die van belang zijn voor uw BHV-organisatie, denk bijvoorbeeld aan: Arbeidsomstandighedenwet, Schriftelijke vastlegging, Organisatie(structuur) van de BHV, Oefenfrequentie, Alarmering- en waarschuwingsprocedures.

Voor het volgen van deze opleiding dient men te beschikken over leidinggevende capaciteiten en in het bezit te zijn van een geldig diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Het accent van de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is gericht op de praktijk. De praktijkoefeningen worden ondersteund met de voorgeschreven theorie. De opleiding wordt gegeven door het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBe) en NIBHV erkende docenten. Het maximaal aantal deelnemers per opleiding bedraagt 12 cursisten.

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. Om structuur en beleid in uw BHV-organisatie te krijgen is het verstandig om één of meerdere ploegleiders BHV aan te stellen binnen uw organisatie. Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

De opleiding Ploegleider BHV wordt competentiegericht gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. De opleiding duurt twee dagen en aan het eind van dag twee wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen. Het praktisch gedeelte wordt gedurende de opleiding getoetst door onze eigen instructeur. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening. Het diploma is één jaar geldig. Om de geldigheid na een jaar te verlengen dient er een Herhaling Ploegleider Bedrijfshulpverlening gevolgd en behaald te worden.

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen, het boek Ploegleider Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het boekje Ontruimingsoefeningen en –plannen (NIBHV). De opleiding is verdeeld over twee dagen.

Cursusdata (tweedaagse opleiding) Ploegleider BHV:

 • Vrijdag 9 en vrijdag 16 maart;
 • Woensdag 16 en dinsdag 22 mei.

 

Kies hieronder uw gewenste (eerste) cursusdatum:

 

Cursusdata