VCA Basisveiligheid


VCA VOL

Als we kijken naar de ongevallenstatistieken, dan heeft minstens 70 tot 80 procent van de incidenten te maken met gedrag. In theorie zijn alle ongevallen terug te voeren naar het gedrag van mensen. VCA is gericht op veiligheid en bijbehorend menselijk gedrag. VCA is belangrijk begrip geworden en het VCA certificaat is tegenwoordig een veel geëist certificaat. De VCA certificering geeft namelijk aan dat een bedrijf of werknemer veilig kan werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers beter gewaarborgd blijven. Het VCA certificaat kan in heel Nederland gebruikt worden en is het zelfs geldig in de Benelux landen. Het VCA certificaat wordt in steeds meer landen geaccepteerd. Het certificaat is een tien jarig geldig document. Achterkamp biedt VCA Basisveiligheid en VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL).

Wie

De opleiding VCA Basisveiligheid is bestemd voor medewerkers die werken op risicovolle werkplekken, denk bijvoorbeeld aan technische bedrijven, aannemers en installatiebedrijven. Alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn en werkzaamheden uitvoeren waarop de VCA-certificatie van toepassing is, moeten het diploma Basisveiligheid-VCA hebben. Ongeacht of de werkzaamheden bij de opdrachtgever of in de eigen werkplaats worden uitgevoerd. Na het volgen van de VCA Basisveiligheid heeft de deelnemer een veiligheidsbewustzijn gecreëerd en heeft de juiste kennis ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid.

Wat

Na het volgen van de opleiding VCA Basisveiligheid heeft de deelnemer een bewustzijn gecreëerd en de juiste kennis ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid. Tijdens de opleiding komen verschillende onderdelen aan bod die van belang zijn voor uw veiligheid en die van het bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving
Risico, preventie en beheersmaatregelen

 • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
 • Gebruik van werkvergunningen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
  Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
 • Hijsen, tillen, dragen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing.

Het accent van de opleiding VCA Basisveiligheid is gericht op de praktijk. De praktijkoefeningen worden ondersteund door de voorgeschreven theorie. De opleiding wordt gegeven door NIBHV-gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemer per opleiding bedraagt 12 cursisten.

Waarom

VCA Basisveiligheid geeft u als persoon en/of bedrijf inzicht, bewustzijn en kennis in veiligheidsrisico’s, veilig gedrag en veilig werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers binnen uw bedrijf beter gewaarborgd blijven. Veel ongevallen zijn namelijk een gevolg van een gebrek aan kennis of onvoldoende bewustzijn van bepaalde risico’s bij degene die daarbij direct betrokken zijn.
Verbeteringen op het gebied van veiligheid kunnen bereikt worden door meer en betere scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van het veiligheidsbewustzijn, de kennis en de vaardigheden.

Waarmee

De opleiding Basisveiligheid VCA is een theoretische cursus en wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De opleiding duurt één dag en hier is het afsluitende examen bij inbegrepen. Het examen basisveiligheid bestaat uit een schriftelijke toets met 50 meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het NIBHV-diploma VCA Basisveiligheid.  Het diploma VCA Basisveiligheid is 10 jaar geldig.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer het lesboek ‘Basisveiligheid VCA’ (NIBHV). 
De deelnemer dient voor aanvang van de module de lesstof goed te bestuderen.

Waar / Wanneer

De opleiding Basisveiligheid VCA wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief het lesboek ‘Basisveiligheid VCA’, leer-, les-, hulpmiddelen, lunch en certificering.

Kies hieronder uw gewenste (eerste) cursusdatum:

Cursusdata

 
 
Wie
Wat
Waarom
Waarmee
Waar / Wanneer

De opleiding VCA Basisveiligheid is bestemd voor medewerkers die werken op risicovolle werkplekken, denk bijvoorbeeld aan technische bedrijven, aannemers en installatiebedrijven. Alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn en werkzaamheden uitvoeren waarop de VCA-certificatie van toepassing is, moeten het diploma Basisveiligheid-VCA hebben. Ongeacht of de werkzaamheden bij de opdrachtgever of in de eigen werkplaats worden uitgevoerd. Na het volgen van de VCA Basisveiligheid heeft de deelnemer een veiligheidsbewustzijn gecreëerd en heeft de juiste kennis ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid.

Na het volgen van de opleiding VCA Basisveiligheid heeft de deelnemer een bewustzijn gecreëerd en de juiste kennis ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid. Tijdens de opleiding komen verschillende onderdelen aan bod die van belang zijn voor uw veiligheid en die van het bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving
Risico, preventie en beheersmaatregelen

 • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
 • Gebruik van werkvergunningen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
  Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
 • Hijsen, tillen, dragen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing.

Het accent van de opleiding VCA Basisveiligheid is gericht op de praktijk. De praktijkoefeningen worden ondersteund door de voorgeschreven theorie. De opleiding wordt gegeven door NIBHV-gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemer per opleiding bedraagt 12 cursisten.

VCA Basisveiligheid geeft u als persoon en/of bedrijf inzicht, bewustzijn en kennis in veiligheidsrisico’s, veilig gedrag en veilig werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers binnen uw bedrijf beter gewaarborgd blijven. Veel ongevallen zijn namelijk een gevolg van een gebrek aan kennis of onvoldoende bewustzijn van bepaalde risico’s bij degene die daarbij direct betrokken zijn.
Verbeteringen op het gebied van veiligheid kunnen bereikt worden door meer en betere scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van het veiligheidsbewustzijn, de kennis en de vaardigheden.

De opleiding Basisveiligheid VCA is een theoretische cursus en wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De opleiding duurt één dag en hier is het afsluitende examen bij inbegrepen. Het examen basisveiligheid bestaat uit een schriftelijke toets met 50 meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het NIBHV-diploma VCA Basisveiligheid.  Het diploma VCA Basisveiligheid is 10 jaar geldig.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer het lesboek ‘Basisveiligheid VCA’ (NIBHV). 
De deelnemer dient voor aanvang van de module de lesstof goed te bestuderen.

De opleiding Basisveiligheid VCA wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief het lesboek ‘Basisveiligheid VCA’, leer-, les-, hulpmiddelen, lunch en certificering.

Kies hieronder uw gewenste (eerste) cursusdatum:

Cursusdata