VCA-VOL


VCA VOL
Wie

De opleiding VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VCA-VOL) is bestemd voor leidinggevende personen binnen een organisatie. Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VCA-VOL diploma geeft u aan veilig te werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. U leert aan welke eisen u en de operationele medewerkers moeten voldoen.

Wat

Na het volgen van de opleiding VCA VOL heeft de operationeel leidinggevende een bewustzijn gecreëerd en de juiste kennis ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid. Tijdens de opleiding VCA VOL komen verschillende onderdelen aan bod die van belang zijn voor uw veiligheid en die van het bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving;
 • Risico, preventie en beheersmaatregelen;
 • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
 • Gebruik van werkvergunningen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
  Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
 • Hijsen, tillen, dragen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing;
 • Basiskennis en begrip van ergonomie;
 • Doel van procedures en toepassen van werkvergunningen;
 • Taakrisicoanalyses opstellen;
 • Kennis van het bedrijfsnoodplan.

Het accent van de opleiding VCA VOL is gericht op de theorie. De cursisten maken zich de lesstof middels zelfstudie eigen en dienen er rekening mee te houden dat er in de cursus alleen aandacht uit gaat naar VCA-Basisveiligheid. De opleiding wordt gegeven door NIBHV-gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemer per opleiding bedraagt 12 cursisten.

Waarom

Als we kijken naar de ongevallenstatistieken, dan heeft minstens 70 tot 80 procent van de incidenten te maken met gedrag. In theorie zijn alle ongevallen terug te voeren naar het gedrag van mensen. VCA is gericht op veiligheid en bijbehorend menselijk gedrag. VCA is belangrijk begrip geworden en het VCA certificaat is tegenwoordig een veel geëist certificaat. De VCA certificering geeft namelijk aan dat een bedrijf of werknemer veilig kan werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers beter gewaarborgd blijven. Het VCA certificaat kan in heel Nederland gebruikt worden en is het zelfs geldig in de Benelux landen. Het VCA certificaat wordt in steeds meer landen geaccepteerd. Het certificaat is een tien jarig geldig document. Achterkamp biedt VCA Basisveiligheid en VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL).

Waarmee

De opleiding VCA Veiligheid voor Operationeel Leidingevende (VCA-VOL) is een theoretische opleiding en wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De opleiding duurt één dag en dit is inclusief het afsluitende examen.

Het examen VCA-VOL bestaat uit een schriftelijke toets met 60 meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het NIBHV-diploma VCA-VOL. Het diploma VCA-VOL is 10 jaar geldig.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer het lesboek ‘VCA-VOL’ (NIBHV). De deelnemer dient voor aanvang van de module de lesstof goed te bestuderen.

Waar / Wanneer

De opleiding VCA-VOL wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief het lesboek ‘VCA-VOL’, leer-, les-, hulpmiddelen, lunch en certificering.

Cursusdata

 
 
Wie
Wat
Waarom
Waarmee
Waar / Wanneer

De opleiding VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VCA-VOL) is bestemd voor leidinggevende personen binnen een organisatie. Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VCA-VOL diploma geeft u aan veilig te werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. U leert aan welke eisen u en de operationele medewerkers moeten voldoen.

Na het volgen van de opleiding VCA VOL heeft de operationeel leidinggevende een bewustzijn gecreëerd en de juiste kennis ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid. Tijdens de opleiding VCA VOL komen verschillende onderdelen aan bod die van belang zijn voor uw veiligheid en die van het bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving;
 • Risico, preventie en beheersmaatregelen;
 • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
 • Gebruik van werkvergunningen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
  Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
 • Hijsen, tillen, dragen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing;
 • Basiskennis en begrip van ergonomie;
 • Doel van procedures en toepassen van werkvergunningen;
 • Taakrisicoanalyses opstellen;
 • Kennis van het bedrijfsnoodplan.

Het accent van de opleiding VCA VOL is gericht op de theorie. De cursisten maken zich de lesstof middels zelfstudie eigen en dienen er rekening mee te houden dat er in de cursus alleen aandacht uit gaat naar VCA-Basisveiligheid. De opleiding wordt gegeven door NIBHV-gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemer per opleiding bedraagt 12 cursisten.

Als we kijken naar de ongevallenstatistieken, dan heeft minstens 70 tot 80 procent van de incidenten te maken met gedrag. In theorie zijn alle ongevallen terug te voeren naar het gedrag van mensen. VCA is gericht op veiligheid en bijbehorend menselijk gedrag. VCA is belangrijk begrip geworden en het VCA certificaat is tegenwoordig een veel geëist certificaat. De VCA certificering geeft namelijk aan dat een bedrijf of werknemer veilig kan werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers beter gewaarborgd blijven. Het VCA certificaat kan in heel Nederland gebruikt worden en is het zelfs geldig in de Benelux landen. Het VCA certificaat wordt in steeds meer landen geaccepteerd. Het certificaat is een tien jarig geldig document. Achterkamp biedt VCA Basisveiligheid en VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL).

De opleiding VCA Veiligheid voor Operationeel Leidingevende (VCA-VOL) is een theoretische opleiding en wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De opleiding duurt één dag en dit is inclusief het afsluitende examen.

Het examen VCA-VOL bestaat uit een schriftelijke toets met 60 meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het NIBHV-diploma VCA-VOL. Het diploma VCA-VOL is 10 jaar geldig.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer het lesboek ‘VCA-VOL’ (NIBHV). De deelnemer dient voor aanvang van de module de lesstof goed te bestuderen.

De opleiding VCA-VOL wordt gegeven op ons trainingscentrum ‘De Maalderij’ in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief het lesboek ‘VCA-VOL’, leer-, les-, hulpmiddelen, lunch en certificering.

Cursusdata