Achterkamp – samen bewust veilig! » Coördinator Hoofd BHV

Coördinator Hoofd BHV


Deze opleiding is bestemd voor personen die verantwoording (moeten gaan) dragen voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen een organisatie.
Een Hoofd Bedrijfshulpverlening of Coördinator Bedrijfshulpverlening voert de beleidsmatige kant van de BHV uit en geeft invulling aan de taken, verantwoordelijkheden en regels die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering.

Inhoud
Tijdens de twee lesdagen wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Wet- en regelgeving;
  • Taken en eisen BHV;
  • Arbo-beleid;
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  • Opzetten en beheren BHV;
  • Controleren, registreren en borging.

De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Voorafgaand de opleiding ontvangt de cursist een boekenpakket (NIBHV) ter voorbereiding op de opleidingsdagen.

Werkwijze
Het accent van de opleiding ligt op de toepassingen in de praktijk en wordt interactief gegeven op ons trainingscentrum.

Opleidingsduur

Drie dagen: twee lesdagen en een examendag. Tussen de tweede lesdag en examen-dag zit een periode van ongeveer 16 weken. In deze tussenliggende periode heeft u de tijd om een beleidsplan en stappenplan op te stellen ten behoeve van uw eigen BHV organisatie. U moet hierbij rekening houden met een studiebelasting van in totaal zo’n 40 tot 60 uur (+/-).

Certificering
Op de examen-dag (dag 3) dient de deelnemer een presentatie te geven en vindt het schriftelijk examen (theorie) plaats. Zowel voor het BHV-plan, het schriftelijk examen als de presentatie van de opdracht moet een voldoende worden gehaald. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening van het NIBHV.

Geldigheid
Er is geen geldigheidsduur vastgesteld door het NIBHV, maar jaarlijks organiseren wij wel een opfrisdag voor CHBHV’ers om de nieuwste trends en ontwikkelingen te volgen, gezamenlijk te sparren over vraagstukken én te netwerken.

Opleidingsdata
De eerstvolgende opleiding staat gepland op de volgende data:

  • Maandag 9 oktober 2017;
  • Woensdag 1 november 2017;
  • Maandag 5 maart 2017.