Achterkamp – samen bewust veilig! » Bewust veilig in de Zorg

Bewust veilig in de Zorg


Weet u welke risico’s zuurstofflessen kunnen vormen? Of wat precies de consequenties zijn van stroomuitval? En hoeveel BHV’ers zijn er tijdens de nachtdienst aanwezig? Vooral in de Zorg is het uitermate belangrijk om bewust te werken aan veiligheid, voor medewerkers en cliënten. Achterkamp biedt oplossingen op maat.

Jaarlijks vallen er in zorginstellingen doden en gewonden door calamiteiten als bijvoorbeeld brand. Dit vanwege een slechte brandveiligheid van gebouwen, bedrijfshulpverlening die niet op orde is, het ontbreken van een noodplan of het verkeerd inschatten van de zelfredzaamheid van cliënten.

De inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringt er dan ook met klem op aan om veel te oefenen met realistische situaties en echte scenario’s. Worden er bijvoorbeeld geen deuren geblokkeerd door  een leeg bed of tijdelijke  versieringen tijdens de feestdagen? Daarnaast zijn een up-to-date en praktisch calamiteitenplan en goede communicatie tussen alle betrokkenen onmisbaar.

De Veiligheidsdeskundige Zorg van Achterkamp heeft jarenlange ervaring in de branche en kan samen met u precies vaststellen waar de knelpunten binnen de organisatie liggen. Zo worden u en uw medewerkers zich bewust van de mogelijke bedreigingen en leert zo op proactieve wijze te informeren en communiceren. Achterkamp traint op het hoogst mogelijke niveau met als leidraad het Ziekenhuis Rampen en Opvangplan (ziROP) en implementeert een reeds bestaand COBRA-plan naadloos in uw organisatie.

Vooral de training van zelfredzaamheid is van belang. Uw medewerkers moeten leren zelf te starten met ontruimen zonder daarbij te hoeven wachten tot de verantwoordelijke diensten arriveren.

Achterkamp biedt de mogelijkheid uw gehele organisatie te trainen. De kosten hiervan zijn relatief laag, door dat er kernteams getraind worden. Deze kunnen op hun beurt weer collega’s trainen. Auditing, verslaglegging en borging blijven onder supervisie van Achterkamp.

Met Achterkamp wordt de Zorg een hele zorg minder.