Achterkamp – samen bewust veilig! » Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening


Bedrijfshulpverlening verplicht voor alle werkgevers
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers. De verplichting om BHV’ers aan te stellen geldt voor alle bedrijven, instellingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Hoeveel BHV’ers per bedrijf?
De organisatie van bedrijfshulpverlening is afhankelijk van de situatie van het bedrijf. Bijvoorbeeld aard, omvang, inrichting en ligging van het bedrijf, maar ook het aantal werknemers en andere aanwezige personen, hebben invloed op de omvang van de BHV-organisatie. Belangrijk is ook een vervangingsregeling bij afwezigheid van de BHV’er(s).
Taken van een BHV’er:
•    Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
•    Het beperken en bestrijden van een beginnende brand;
•    Het voorkomen en beperken van ongevallen;
•    Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
•    Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Rijkserkend certificaat
Door het succesvol volgen en afsluiten van de basiscursus bhv in vier dagdelen, krijgt uw personeel het NIBHV-certificaat. Het NIBHV is het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening, opgericht door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) en het Oranje Kruis.

Totaal ontzorgconcept
Het ontzorgen van de klant heeft op elk niveau onze aandacht. Van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), opleidingsplan, opleidingen, registratie en oproep cursisten, tot het doen van audits, begeleiding van vergunningen, verzekeringstrajecten. Ook verzorgen we onderhoud en aanschaf van materiaal, en uiteraard alles op het gebied van veiligheid, brandveiligheid, eerste hulp en registratie van uw trainingen.
U mag van ons verwachten dat we het risicobewustzijn in uw organisatie bevorderen.